Begeleiding van projecten

Vaak speelt er van alles binnen een organisatie. Er moeten veel balletjes hoog gehouden worden. Dit vereist capaciteit en expertise. Soms kun je expertise te kort komen, soms kan het gewoonweg allemaal te veel zijn waardoor projecten buiten de dagelijkse routine dreigen te verzanden of te stranden.

MGR kan op verschillende manieren ondersteunen bij projectmatig werk, bijvoorbeeld in de rol van projectleiding waarbij de nadruk ligt op bewaking van de voortgang. Met onze inbreng worden gewenste resultaten gedefinieerd en vervolgens daar naartoe gewerkt. Bewaking door planning en scherpe actielijsten, waarbij alle medewerkers worden betrokken.

Ook kunnen we juist in de uitvoerende sfeer ondersteunen, waarbij we (deel)projecten zelfstandig uitvoeren. Hierbij valt te denken aan haalbaarheidsonderzoeken, bouwaanvragen, het opstellen van een AO/IC of het uitvoeren van een SWOT analyse. Inhoudelijke expertise is in de organisatie aanwezig, wordt door ons aangeleverd of wordt extern ingekocht.

De mate van begeleiding en/of uitvoerend werk en benodigde rapportages spreken we van te voren duidelijk door en leggen dit zonodig in een overeenkomst vast.

Een project waarbij je hulp nodig hebt? neem contact met ons op.

Met Goed Resultaat

Galvaniweg 7
8071 SC Nunspeet
T : 0341 – 250 732
E : info@metgoedresultaat.nl