Visie vorming - SWOT analyse

Visie vorming – SWOT analyse

Aan de basis van iedere onderneming staat een ondernemer.

Een ondernemer met een Visie.

Wij zijn ervan overtuigd dat iedere ondernemer een sterke Visie heeft. Ook al is deze misschien niet (op papier) vastgelegd. Samen analyseren we de Visie en bekijken wat dat te betekenen heeft voor (het beleid van) de onderneming.

Een SWOT-analyse, waarbij sterke en zwakke kanten, kansen en bedreigingen ten opzichte van elkaar in beeld worden gebracht kan hier een krachtig hulpmiddel zijn.

Met Goed Resultaat

Galvaniweg 7
8071 SC Nunspeet
T : 0341 – 250 732
E : info@metgoedresultaat.nl