Ondernemen in het onderwijs

Wij als MGR kijken naar het onderwijs als naar alle andere organisaties en ondernemeningen.

Onze overtuiging is namelijk dat het in willekeurige organisaties draait om mensen, ondernemende mensen, mensen met een passie, mensen met visie. Iedere organisatie, onderwijs of niet, bestaat met een doel. Het is van wezenlijk belang dat de mensen in jouw organisatie bezig zijn met een bijdrage aan dat doel. De leiding van de organisatie moet daar zeker van zijn en dat ten allen tijde zeker stellen. Breng jouw passie, jouw visie over naar alle mensen in de organisatie, van hoog naar laag, van links naar rechts.

Bijdrage aan het doel

Om je prettig en van waarde te voelen heeft iedereen een doel nodig, zo ook de mensen op jouw school. Het is van wezenlijk belang dat het doel van de individuele medewerkers strookt met c.q. bijdraagt aan het doel van de school.

Het onderwijs is bij uitstek een plek waar alles draait om het groeien van mensen. We weten van binnenuit dat het uiteindelijk draait om de leerling en zijn ontwikkeling.

De complexiteit van alle regels, protocollen, rapportage- en vergaderenstructuren, kwaliteitsysteem, toetsen, PTA’s, LVS, intern personeelsbeleid, kwaliteitskaarten, onderwijsinpecties, etc. etc., is uiteindelijk faciliterend aan één doel: de ontwikkeling van de leerling.

Hoe voorkomen we nu dat al die genoemde elementen een doel op zich worden? Wij zijn er als MGR van overtuigd dat het ook in het onderwijs het de mensen zijn die de muziek maken, ondernemende mensen en een gedegen leiding (in de volksmond management) zijn hierbij van eminent belang.

We zijn ons er volledig van bewust dat de omstandigheden en bijbehorende randvoorwaarden in iedere organisatie een verschillende invloed hebben, kinderen met leer- of gedragsmoeilijkheden in het speciaal onderwijs benodigen wezenlijk andere methodieken of vaardigheden dan Havo/VWO leerlingen. Dit verschil in omstandigheden rechtvaardigt ook het verschil in regelgeving, toezicht en hanteren van verschillende werksystematiek.

Verantwoordelijkheid van mensen

Overeind blijft dat een mens graag zelf bepaalt hoe hij zijn doel wil halen, in wezen benut iedereen graag de ruimte die is gegeven binnen de randvoorwaarden. De randvoorwaarden kunnen bijvoorbeeld afhankelijk zijn van cultuur, risico’s en visie van de leiding. De randvoorwaarden kunnen dan bestaan uit (kwaliteit)systemen, processen, inspecties etc.

Binnen deze randvoorwaarden laat je ieder mens in zijn waarde en geef je verantwoordelijkheid die bij hen past, ook in het onderwijs. Het grensvlak van opgelegde systematiek en vrije ruimte binnen de gegeven verantwoordelijkheid is soms dun. Onze visie is dat het altijd begint bij verantwoordelijkheid van de mensen en alles er omheen daaraan faciliterend moet zijn.

Projecten in het onderwijs

We benaderen onze projecten binnen het onderwijs daarom in praktijk niet anders dan projecten in andere branches. Natuurlijk houden we rekening met specifieke omstandigheden en daaraan verwante randvoorwaarden zoals hierboven beschreven.
Door de ervaring en affiniteit met het onderwijs spreken we dezelfde taal. Door onze ervaring in andere branches kunnen we juist ook het beste uit verschillend werelden bij elkaar brengen.

Met Goed Resultaat

Galvaniweg 7
8071 SC Nunspeet
T : 0341 – 250 732
E : info@metgoedresultaat.nl