Werkveld

Organisaties hebben ondernemers nodig

Voor het welslagen van wat dan ook hebben we ondernemende mensen nodig, in het MKB, de zorg of het onderwijs. Ondernemers vind je natuurlijk in het MKB, maar in onze opinie ook in andere (publieke) sectoren:

  • In het onderwijs: de leraar, de docent, de afdelingsleider, de schooldirecteur, etc.
  • In de zorg: de tandarts, de verpleegkundige, de leidinggevende, de apotheker, de zorgboer, etc.

Zelfstandige denkers, mensen met passie en ondernemingszin. Mensen die verantwoordelijkheid durfen nemen. MGR beweegt zich op die plekken waar mensen het winnen van systemen.

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) leeft!

Ondernemers met visie, hun passie waarmaken, groeien en groeistuipen oplopen.

MGR helpt jou als ondernemer graag bij dit proces.

Kijk op de pagina diensten waar we goed in zijn. Op de pagina MKB vind je onze visie op de specifieke benadering voor het Midden- en Kleinbedrijf.

Kunnen we je ergens anders mee van dienst zijn? neem dan rechtstreeks contact op met Marcel Kooymans of Dick Westerbroek.

Onderwijs

Het onderwijs is bij uitstek een plek waar alles draait om het groeien van mensen.
We weten van binnenuit dat alles in het onderwijs uiteindelijk draait om de leerling en zijn ontwikkeling.

De complexiteit van alle regels, protocollen, rapportage- en vergaderenstructuren, kwaliteitsysteem, toetsen, PTA’s, LVS, intern personeelsbeleid, kwaliteitskaarten, onderwijsinpecties, etc. etc., is uiteindelijk faciliterend aan één doel: de ontwikkeling van de leerling.

Hoe voorkomen we nu dat al die genoemde elementen een doel op zich worden? Wij als MGR zijn er van overtuigd dat het ook in het onderwijs het de mensen zijn die de muziek maken, ondernemende mensen en een gedegen leiding (in de volksmond management) zijn hierbij van eminent belang.

Waar we goed in zijn vind je op de pagina diensten. Diensten gericht op de ontwikkeling van mensen en daarmee op de ontwikkeling van de organisatie. Verschillende instrumenten kunnen vervolgens worden ingezet ter ondersteuning.

Op de pagina Onderwijs vind je onze visie op de specifieke benadering van het onderwijs.

Gezondheidszorg

Kwaliteit van zorg, altijd in de picture. De patient of zorgvrager centraal. Maar wat is nou precies kwaliteit van zorg, en wellicht belangrijker, hoe bereik je een hoge kwaliteit van zorg?

Processen, protocollen, kwaliteitsystemen, HKZ, registraties, inspectie, etc. etc. genoeg. Net als in andere organisaties zijn wij er van overtuigd dat echter mensen uiteindelijk de muziek maken en alle andere (noodzakelijke) facetten in de organisatie de mensen moeten ondersteunen.

Waar we goed in zijn vind je op de pagina diensten. Diensten gericht op de ontwikkeling van mensen en daarmee op de ontwikkeling van de organisatie. Verschillende instrumenten kunnen vervolgens worden ingezet ter ondersteuning.

Op de pagina gezondheidszorg vind je onze visie op de specifieke benadering van de gezondheidszorg.

Met Goed Resultaat

Galvaniweg 7
8071 SC Nunspeet
T : 0341 – 250 732
E : info@metgoedresultaat.nl